Lớp : Môn :
Trang chủ Xem điểm tổng hợp HKI Xem điểm tổng hợp HKII Xem điểm tổng hợp Cả năm

XEM ĐIỂM HỌC KỲ II

STT Họ đệm Tên Miệng 15 Phút 1 tiết KTHK TBHK
1 Hoàng Phan Hoài AN
2 Nguyễn Lê Phương ANH
3 Nguyễn Thị ANH
4 Nguyễn Việt ANH
5 Nguyễn Thị Kim CHI
6 Nguyễn Tuấn CƯỜNG
7 Cáp Hửu Anh ĐỨC
8 Lê Hữu ĐỨC
9 Văn Quốc DUY
10 Lê Thị Mỹ DUYÊN
11 Nguyễn Trường GIANG
12 Lê Ngân
13 Lê Văn
14 Nguyễn Thị Minh HẰNG
15 Văn Đức HIẾU
16 Nguyễn Minh HỌC
17 Hoàng Nguyễn Việt HÙNG
18 Đào Văn Quang HUY
19 Trương Quang HUY
20 Hồ Diễm Ngân KHÁNH
21 Trần Đăng KHOA
22 Nguyễn Văn LÂM
23 Nguyễn Hoàng LAN
24 Nguyễn Thị Phương LAN
25 Hồ Thị Mỹ LINH
26 Võ Phước LONG
27 Lê Quang MINH
28 Nguyễn Anh MINH
29 Nguyễn Thị ái MỸ
30 Lê Minh NGUYÊN
31 Nguyễn Vũ NGUYÊN
32 Hoàng Thị ái NHÃN
33 Nguyễn Thị Thục NHI
34 Lê Thị Mỹ NHƯ
35 Lê Thị Hồng NHUNG
36 Trần Đình PHƯỚC
37 Trần Minh QUÂN
38 Nguyễn Đức QUỲNH
39 Phạm Ngọc SƠN
40 Lê Đức THỊNH
41 Lê Hoàng Anh THƯ
42 Lê Anh TUẤN
43 Lê Trường XUÂN